Streszczenia

Nadsyłanie streszczeń: 20 grudnia 2016
Potwierdzenie przyjęcia streszczeń: 30 stycznia 2017

Tekst streszczenia nie powinien przekraczać 1500 znaków.

Streszczenie powinno obejmować:

 1. Nazwiska autorów oraz inicjały imion (z podkreśleniem osoby prelegenta).
 2. Nazwa ośrodka naukowego /miejsca pracy autorów.
 3. Tytuł pracy
 4. Tekst streszczenia zawierający następujące elementy:
  • wstęp i cel pracy
  • materiał i metodyka
  • wyniki
  • wnioski