Plakat: II KONFERENCJA | WYTYCZNE w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii

Plakat: II KONFERENCJA | WYTYCZNE w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii | pod patronatem KONSULTANTA KRAJOWEGO w dziedzinie otorynolaryngologii | 9-11 MARCA 2017 roku | Hotel Belvedere, Zakopane | otolaryngologia2017.pl

Plakat: II KONFERENCJA | WYTYCZNE w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii | pod patronatem KONSULTANTA KRAJOWEGO w dziedzinie otorynolaryngologii | 9-11 MARCA 2017 roku | Hotel Belvedere, Zakopane | otolaryngologia2017.pl