Organizatorzy

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

dr Bogusław Barański
dr med. Anna Bogusławska-Wilczyńska
dr n. o zdr. Łukasz Bruski
dr Anna Ciszek
dr med. Renata Cudejko
dr med. Anna Dąbrowska
dr med. Paweł Dobrzyński
dr med. Mariusz Furmanek
dr med. Anna Geremek-Samsonowicz
dr hab. med. Paweł Golusiński
prof. dr hab. med. Wojciech Golusiński
prof. Stavros Hatzopoulos
dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak
dr med. Anna Kabacińska
prof. dr hab. med. Henryk Kaźmierczak
dr hab. med. Wojciech Kaźmierczak
dr Zyta Kaźmierczak-Zagórska
dr med. Bogdan Kibiłda
prof. dr hab. med. Janusz Klatka
dr med. Leszek Kłębukowski
prof. nadzw. dr hab. med. Krzysztof Kochanek
prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
dr Wacław G. Kopala
prof. dr hab. med. Bożena Kosztyła-Hojna
prof. dr hab. med. Tomasz Kręcicki
prof. dr hab. med. Jerzy Kuczkowski
prof. dr hab. med. Andrzej Kukwa
dr hab. inż. Artur Lorens
dr med. Andrzej Łakota
mgr Maciej Ludwikowski
dr Cezary Łuszcz
prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
prof. dr hab. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
prof. dr hab. med. Maciej Misiołek
dr hab. med. Artur Niedzielski
prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
dr hab. Monika Ołdak
dr hab. med. Katarzyna Pawlak-Osińska
prof. dr hab. med. Wioletta Pietruszewska
dr med. Anna Piotrowska
dr Kamil Pławski
prof. dr hab. med. Marek Rogowski
dr hab. med. Anna Sinkiewicz
dr hab. med., mgr zarz. Piotr H. Skarżyński
prof. dr hab. med. Jacek Składzień
prof. dr hab. med. Paweł Stręk
dr hab. med. Agata Szkiełkowska
dr Dorota Szuber
dr hab. med. Marcin Szymański
prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
dr med. Grażyna Tacikowska
dr hab. med. Jerzy Tomik
dr med. Irena Urban
dr Grażyna Urbańska
dr med. Piotr Winiarski
dr hab. med. Bożena Wiskirska-Woźnica
dr inż. Tomasz Wolak
prof. dr hab. med. Anna Zakrzewska
dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos

KOMITET ORGANIZACYJNY

Jolanta Chyłkiewicz, Paweł Czarnecki, Ewelina Czerwińska, Joanna Dudzic, Ewa Gałęska, Marta Jarosz, Aleksandra Knaś, Paulina Kruszewska, Andrzej Kuca, Monika Matejczyk, Mirosław Mazur, Paweł Michaluk, Maciej Nowicki, Rafał Okrasa, Dominika Omen, Arkadiusz Rupiewicz, Sebastian Szymański, Iwona Tomaszewska-Hert, Paweł Waluszko, Olga Wanatowska, Kinga Wołujewicz, Aleksandra Zalewska